SLOVENSKÝ POHÁR

Maratón je súčasaťou Slovenského pohára.

Aj tohto roku podporuje SZC pretekárov s licenciou finančnými odmenami:

Muži nad 18r (spoločné poradie Elite, U23 a masters) s licenciou SZC/UCI na dlhej trati:
 1.m –       €, 2.m –      €,, 3.m –     €,, 4.m –      €,, 5.m –      €,

 Ženy nad 18r (spoločné poradie Elite, U23 a masters) s licenciou SZC/UCI na dlhej trati:
 1.m –      €,, 2.m –     €,, 3.m –      €,
(Ak je štartujúcich žien s platnou licenciou viac ako 10 platia finančné prémie vo výške ako pre mužov).

Pre ŠKODA Slovenský pohár MTB XCM sú vypísané nasledovné KATEGÓRIE:
Dlhá trať 68 km
Muži od 19 do 39 rokov
Muži Masters B od 40 do 49 rokov
Muži Masters C 50 rokov a viac
Ženy 19 rokov a viac
Stredná trať 54 km
Juniori od 17 do 18 rokov
Juniorky od 17 do 18 rokov
Ženy Masters B od 40 do 49 rokov
Krátka trať 14 km
Kadeti od 15 do 16 rokov
Kadetky od 15 do 16 rokov
Do kategórií ŠKODA Slovenského Pohára MTB XCM budú započítaní len pretekári vlastniaci licenciu SZC ako aj iných členských štátov UCI platnú pre rok 2022

Vyhlasovanie výsledkov:

1. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : ŠKODA Slovenský raj 2022
2. Vyhlasovanie Slovenského pohára

EnglishHungarianPolishSlovak