Trasy 2020

UPOZORNENIE

Dôrazne Vás žiadam, aby ste počas preteku neodhadzovali odpadky na trati. Nerešpektovanie tejto žiadosti môže viesť k diskvalifikácii z preteku.

Trasy si môžete stiahnuť pod mapkou každej trasy – tlačidlo “ Download „

Trasa krátka

Download file: Trasa-19km-2019.gpxdivider

Trasa stridna

Download file: 52kmfinal Peter Joppa.gpx

dividerTrasa dlhá

Download file: nová_dlhá_trať_Hrabušice_2020.gpx

EnglishHungarianPolishSlovak