Na mtb maratóne ŠKODA Slovenský raj sa môžete zúčastniť pri splnení týchto COVID-19 podmienok podľa vyhlášky 219/2021 V.v. SR:

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do II. stupňa ostražitosti ( oranžový okres) podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
f) ide o osobu do 10 rokov veku.

30.6.2021 budú MOM-ky zrušené, preto umožníme všetkým účastníkom, ktorý budú potrebovať antigénový test, dať sa otestovať pred registráciou priamo v mieste konania podujatia na označenom mieste v čase:
piatok 2.7.2021 od 16.00 hod. do podľa potreby
sobota 3.7.2021 od 7.00 hod. 11:00 hod. Upozorňujeme, že registrácia končí pol hodiny pred štartom na príslušnej trati:
do 9:30hod. DLHÁ TRAŤ
do 10:30hod. STRTEDNÁ TRAŤ
do 11:30hod. KRÁTKA TRAŤ
Po 30.6.2021 už testy nie sú bezplatné, testovanie prebieha na komerčnej báze, cena za test je
17€      ( odporúčaná cena je min.19€)

 ŠKODA_SBOT_Slovenský pohár XCM 2021_06_ (1)

…trofeje pre prvých troch…

1622094616216

Priatelia, v tombole sa môžete tešiť na TREK Farley v hodnote 1699€

Cenu venovala spoločnosť: CykloSpak-LOGO-3

Tombola bicykelCyklospak

 

 

…sme súčasťou aj…

logo web