Platba

ON-LINE PRIHLÁSENIE otvoríte kliknutím TU.

POSLEDNÁ ÚHRADA PRIHLÁŠKY JE MOŽNÁ 4. 6. 2024 / Prihlášku je možné uhradiť na mieste – v hotovosti.

Variabilný symbol: vygeneruje prihlasovací systém

Špecifický symbol: nie je potrebný

Poznámka: Meno a Priezvisko

V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.
Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy alebo extrémne nepriaznivého počasia  sa štartovné nevracia.